Hvordan fungerer regnføleren?

Sist endret:
16.03.2021

Regnføleren kan stilles inn slik at klipping avbrytes eller ikke startes ved regn. Den aktuelle verdien er vist med en strekgrafikk i menyen under "Innstillinger" > "Regnføler". Trykk styreknappen mot venstre eller høyre for å stille inn 5-trinns føleren. Følsomheten til regnføleren samt hvor lenge robotklipperen venter på at føleroverflaten skal tørke etter at det har regnet, vil variere alt etter trinn.

HAR DU SPØRSMÅL?