Hva er søketråder for forskjøvet hjemkjøring?

Geändert am:
07.10.2019
FAQ
Installation

Søketråder hjelper iMOW®-å finne frem til den eksterne dockingstasjonen passasjer, smale partier eller innkjøringer.
Hvis det er installert en ekstern dockingstasjon og/eller passasje i klippeområdet, må det installeres søketråder for forskjøvet hjemkjøring.
Når iMOW®-robotklipperen kjører forskjøvet hjem langs innsiden av avgrensningstråden, vil den i løpet av hjemkjøringen krysse én av søketrådene. Deretter kjører den til avgrensningstråden og videre til dockingstasjonen.