Hva er søketråder for forskjøvet hjemkjøring?

Sist endret:
14.04.2021

Hvis du har slått på funksjonen for forskjøvet hjemkjøring og installert en ekstern dockingstasjon, passasjer eller smale partier, må det legges ut søketråder.
Søketråder hjelper iMOW® med å finne frem til den eksterne dockingstasjonen via passasjer, smale partier eller innkjøringer.

Du finner mer informasjon nedenfor om hvordan forskjøvet hjemkjøring og søketråder fungerer og installeres.

Slik fungerer forskjøvet hjemkjøring (korridor):
Robotklipperen vil som standard kjøre hjem til dockingstasjonen langs avgrensningstråden.
Når korridor er aktivert, kjører robotklipperen forskjøvet hjem til dockingstasjonen langs innsiden av avgrensningstråden.

Du kan velge mellom tre varianter:

  • Av – standardinnstilling
         Robotklipperen kjører langs avgrensningstråden.
  • Smal – 40 cm
         Robotklipperen kjører vekselvis langs avgrensningstråden eller ca. 40 cm forskjøvet.
  • Bred – 40-80 cm

          Avstanden til avgrensningstråden velges tilfeldig innenfor denne korridoren ved hver hjemkjøring.

Slik fungerer søketrådene:
Når iMOW® robotklipperen kjører forskjøvet hjem langs innsiden av avgrensningstråden, vil den i løpet av hjemkjøringen krysse en av søketrådene. Deretter kjører den til avgrensningstråden og videre til dockingstasjonen.

Søketråd ved ekstern dockingstasjon:Til venstre og høyre for innkjøringen til den eksterne dockingstasjonen installeres to søketråder (1) i en vinkel på 90° mot avgrensningstråden.
Minsteavstand til innkjøring: 2 m

Søketråder ved passasjer:Til venstre og høyre for innkjøringen til passasjen installeres to søketråder i en vinkel på 90° mot avgrensningstråden, og alltid i den delen av klippeområdet som kun kan nås via en passasje.
Minsteavstand til passasjeinnkjøringen: 2 m

Hvis det er installert flere passasjer etter hverandre, skal det installeres søketråder i hvert av de aktuelle klippeområdene.

Installering av søketråd:Søketråder skal ikke installeres i nærheten av hjørner.
Minsteavstand til hjørnene: 2 mAvgrensningstråden må festes i bakken med to festeplugger ved kanten, og får ikke overlappe.
Minstelengde: 100 cm

HAR DU SPØRSMÅL?