Hva er sperreflater for iMOW®?

Sist endret:
24.04.2024

Sperreflater må installeres
rundt hindringer som robotklipperen ikke skal komme borti, f.eks.

  • dammer
  • svømmebassenger
  • blomsterbed
  • grønnsakshager

rundt hindringer som ikke er tilstrekkelig stabile
rundt hindringer som er for lave.
Du trenger ikke å avgrense faste hindringer med en viss minimumshøyde. Merk at minimumshøyder kan variere avhengig av iMOW®-modellen.
For å sikre god drift bør sperreflatene generelt være runde, og ikke være ovale, kantete eller bue innover.

Du finner den tilhørende installasjonsveiledningen for sperreflater i bruksanvisningen.

HAR DU SPØRSMÅL?