Hvordan registrerer iMOW®-robotklipperen faste hindringer i klippeområdet?

Sist endret:
22.03.2021

iMOW®-robotklipperen har et bevegelig deksel med støtføler. Når iMOW®-støter på en fast hindring (minstehøyde: 8 cm) under automatisk drift, endrer den kjøreretning og fortsetter klippingen.

HAR DU SPØRSMÅL?