Hva skjer med Klippematerialet/gressavfallet?

Sist endret:
22.03.2021

iMOW®-robotklipperen er en bioklipper. Ved bioklipping blir gresstråene finkuttet i klippeaggregathuset etter klipping. Deretter faller de tilbake i gressroten (gressrotsonen), der de blir liggende og komposteres. Det finkuttede klippematerialet/gressavfallet tilfører plenen organiske næringsstoffer og fungerer som naturlig gjødsel. Gjødselbehovet reduseres dermed betraktelig.
 

HAR DU SPØRSMÅL?