Hvordan tar jeg i bruk igjen iMOW®?

Sist endret:
07.02.2022

Så snart det har blitt varmere i været og temperaturen i bakken ligger på rundt 10 °C, bør plenen klippes minst én gang ukentlig. Den første plenklippen bør vanligvis tas en eller annen gang mellom midten av mars og midten av april.

Hvis det imidlertid har vært en varm vinter, slik at gresset begynner å vokse tidligere, bør plenklippen fremskyndes. Hvis du gjødsler plenen etter vinteren, bør du la det gå i alle falle én til to uker før du tar i bruk iMOW® robotklipperen.

Ved lengre tids driftsopphold (f.eks. over vinteren) bør du ta visse forholdsregler før lar iMOW® robotklipperen gå i gang igjen med klippeområdet.
Nedenfor forklarer vi hvordan du forbereder klippeområdet og iMOW® optimalt for en ny sesong.

 

1. Gjør klart klippeområdet:

 • Fjern eventuelle fremmedlegemer, og klipp plenen med en vanlig gressklipper hvis gresset er svært høyt.2. Koble til dockingstasjonen:

 • Frigjør dockingstasjonen, og koble strømforsyningen til strømnettet.
 • Kontroller alle tilkoblingene og kablene på dockingstasjonen. Eventuelt kontroller avgrensningstrådkabelen under dockingstasjonen.
3. Kontroller installeringen

 • La iMOW® kjøre langs kanten og kontroller at passasjer og trange steder er kjørbare. Fjern eventuelle hindringer og fremmedlegemer langs kanten.
 • Før robotklipperen kan tas i bruk, må det bekreftes at trådsignalene fra dockingstasjonen mottas riktig. Hvis nødvendig, kobler du til dockingstasjonen og iMOW® robotklipperen på nytt slik det beskrives i bruksanvisningen. Denne prosedyren kan gjøres på nytt etter vinterlagring og hvis det har blitt gjort endringer i hagen.

 

4. Aktiver iMOW®:

 • Lad batteriet i iMOW® robotklipperen  
  •  Plasser iMOW® på klippeområdet og sett den i dockingstasjonen. Trykk eventuelt på ""OK"" for å aktivere robotklipperen. Ladingen starter automatisk. Under klippingen vises teksten ""Batteriet lades"" i statusindikatoren.
  • Kontakt en STIHL forhandler hvis displayet på iMOW® robotklipperen ikke lar seg slå på eller skjermen er blank.
  • Batteriet til iMOW® robotklipperen får kun lades via dockingstasjonen. Batteriet får aldri tas ut og lades med en ekstern lader. Bruk av uegnede ladere kan medføre fare for elektrisk støt, overoppheting eller lekkasje av etsende batterivæske.

 

 • Slå på auto
  • Auto kan aktiveres via ""Hovedmeny"" > ""Kommandoer"" > ""Slå på auto"" eller ""Hovedmeny"" > ""Klippeplan"" > ""Auto på"" (nyere modeller)
  • Når Auto er slått på, vil iMOW® robotklipperen automatisk forlate dockingstasjonen og klippe plenen innenfor aktivtidene.
  • Selv om iMOW® skal brukes manuelt, bør Auto likevel slås på én gang. Deretter kan den slås av igjen.  

 

 • Kontroller og eventuelt endre klippeplanen  
  • Du kan åpne den lagrede klippeplanen via ""Hovedmeny"" > ""Aktivtider"" > ""Klippeplan"" eller ""Hovedmeny"" > ""Klippeplan"" > ""Aktivtider"" (nyere modeller). De firkantede rutene under den respektive dagen representerer de lagrede aktivtidene. Svartmerkede aktivtider viser til når det kan klippes, mens grå flater er aktivtider uten klippeomganger, f.eks. aktivtider som er deaktivert.
  • Når auto-funksjonen er slått av, er hele klippeplanen inaktiv, og samtlige aktivtider vises i grått.

 

 • Korriger dato og klokkeslett  
  • Etter lengre driftsopphold, kan det hende at dato og klokkeslett må korrigeres. Et korresponderende valgvindu vises når maskinen tas i bruk. Hvis valgvinduene ikke vises automatisk, kan du gå til menyen under ""Hovedmeny"" > ""Innstillinger"" > ""Tid/dato"" eller ""Hovedmeny"" > ""Informasjon"" > ""iMOW-status"" > ""Dato og klokkeslett"" (nyere modeller) for å stille inn eller korrigere dato og klokkeslett.

 

 • Eventuelt aktiver energimodusen Standard (GPRS) og slå på GPS-beskyttelsen  
  • Denne funksjonen er bare tilgjengelig hos iMOW® C-modellene.
  • I energimodusen Standard er robotklipperen til enhver tid tilkoblet Internett og tilgjengelig via iMOW®-appen.
  • I energimodusen ECO deaktiveres telekommunikasjonen i hvilefaser for å redusere energiforbruket. Robotklipperen er da ikke tilgjengelig via iMOW®-appen. De siste tilgjengelige dataene vises i appen.

Hvis det til tross for disse forholdsreglene likevel oppstår problemer når robotklipperen skal settes i drift igjen, kontakter du en STIHL forhandler.

HAR DU SPØRSMÅL?