iMOW® rengjøring og vedlikehold

Sist endret:
07.04.2021

iMOW® pleier plenen helautomatisk ved å klippe hver dag og dermed sørge for et perfekt klipperesultat. Robotklipperen trenger imidlertid selv litt stell og rengjøring en gang i blant.

Det er særlig viktig å rengjøre robotklipperen og få bort planterester og flekker av plantesaft under sesongen og før lengre driftsopphold. Med det sikrer du både et jevnt klipperesultat og lang levetid for robotklipperen.

Vi viser deg hvordan du rengjør robotklipperen på bare noen minutter:

Trinn 1: Avkjøl og sperr robotklipperen

La robotklipperen avkjøles i ca. 5 minutter før du går i gang med rengjøring. For å unngå at den starter av seg selv, sperrer du maskinen ved å holde inn STOP-knappen i 5 sekunder og velge Maskinsperre under menypunktet Kommandoer eller Sikkerhet.Trinn 2: Rengjør huset på robotklipperen


Sett iMOW® på et fast, jevnt underlag når du skal rengjøre oversiden av maskinen. For å unngå å ripe opp dekselet bør du bruke en fuktet klut eller en myk børste når du fjerner smuss på huset.

Ikke bruk sterke rengjøringsmidler som kan skade metallet og plastoverflaten. Unngå å rengjøre robotklipperen under rennende vann, med høytrykksspyler eller hageslange.Trinn 3: Rengjør klippeaggregatet

Vipp robotklipperen over på siden, og len den mot en vegg. Du kommer da enklere til og kan rengjøre undersiden av maskinen. Start med å demontere klippekniven. Dette gjør du ved å trykke inn knastene på medbringerskiven med én hånd og løse festemutteren med motsatt hånd. Ta deretter av medbringerskiven og rengjør undersiden av maskinen grundig med en børste. Dette er særlig viktig ved vått vær. Smuss som fester seg mellom skiven og klippeaggregathuset, vil ellers kunne føre til økt energiforbruk og mer støy.

Rengjør deretter selve medbringerskiven og knivene på robotklipperen. Vær ekstremt forsiktig så du ikke skader deg når du rengjør kniven. Gress som har satt seg fast, kan enkelt løsnes med en trepinne.

Eksperttips fra STIHL: Også slikkepotter av silikon eller tre er fine å rengjøre robotklipperen med. De er stive nok til at du klarer å fjerne selv hardnakket smuss, og har en myk overflate som hindrer at klippehuset ripes opp. Elastisiteten gjør dessuten at du enkelt kommer til og kan gjøre rent i hjørner og over rundede partier.Trinn 4: Kontroller slitegrensene og klippekniven

Undersøk slitasjen på klippekniven når du rengjør robotklipperen. Vi anbefaler at du bytter klippekniven på iMOW® senest etter 200 driftstimer. iMOW® gir deg en automatisk påminnelse etter 200 driftstimer.

Eksperttips fra STIHL: Hvis klippekniven har blitt sløv og ikke lenger kutter jevnt, er det på tide å bytte den. Kniven skal aldri slipes, men byttes ut med en ny. Dette er helt nødvendig for at robotklipperen skal kunne gjøre jobben sin riktig og støysvakt.Trinn 5: Sett sammen maskinen

Sett sammen igjen alle delene. Skyv medbringerskiven på knivakselen. Sett deretter klippekniven og festemutteren på medbringerskiven. Pass på at festeknastene sitter riktig i klippekniven, og skru på festemutteren til du hører et klikk. Rist forsiktig i klippekniven for å forsikre deg om at den sitter riktig.  

Sett deretter maskinen på hjulene igjen og skyv den inn i dockingstasjonen. Trykk på de viste symbolene på displayet for å ta i bruk igjen iMOW®.Trinn 6: Rengjør dockingstasjonen

Trekk ut støpselet på dockingstasjonen før rengjøring. Tørk av lasteflaten på robotklipperen med en fuktet klut. Ved behov rengjør du også kontaktene som forbinder maskinen med ladestasjonen. Bruk fortrinnsvis en mikrofiberklut eller en myk børste.Oppsummering:

Følg punktene under når du skal rengjøre iMOW® robotklipperen:

      ● Aktiver maskinsperren før du går i gang med vedlikeholds- eller rengjøringsarbeider.

      ● Kontroller før rengjøring at skruknappen for klippehøydejustering på oversiden av maskinen er forskriftsmessig montert, slik at det ikke kommer vann i maskinen.

      ● Plasser maskinen på et jevnt, fast og plant underlag når du skal rengjøre oversiden (deksel, fjernkontroll).

      ● Når du skal rengjøre undersiden (klippekniv, klippeaggregat), vipper du robotklipperen over på venstre side og lener den mot en vegg.

      ● Fjern smuss ved hjelp av en børste eller klut. Ikke sprut vann på maskinen. Vær nøye med å rengjøre også dockingstasjonen.

      ● Bruk en trepinne for å løsne gress som har kilt seg fast i huset og klippeaggregatet.

      ● Pass spesielt på å rengjøre også klippekniven. Bruk alltid tykke arbeidshansker og vær svært forsiktig ved rengjøring av klippekniven.

      ● Bruk spesialrens (f.eks. STIHL spesialrens) ved behov.

      ● Demonter medbringerskiven med jevne mellomrom, og fjern gressrester. I vått vær må medbringerskiven rengjøres oftere. Gressrester som sitter fast mellom medbringerskiven og klippeaggregathuset, skaper friksjon og fører dermed til økt energiforbruk.

      ● Se til at alle skruene er strammet godt, skift ut eventuelle uleselige farehenvisninger og advarsler på maskinen, og se etter tegn på skader. Skift ut slitte eller skadede deler.

HAR DU SPØRSMÅL?