Hvilke sikkerhedstrin har iMOW® robotplæneklipperen?

Ændret den:
25-06-2021

Du kan vælge mellem 4 forskellige sikkerhedstrin, som afhængigt af niveau aktiverer bestemte spærrer og beskyttelsesanordninger:
"Hovedmenu" > "Indstillinger" > "Sikkerhed" > "Ingen/Lavt/Mellem/Højt"

Sikkerhedstrin     Bemærkning
Ingen Robotplæneklipperen er ubeskyttet.
Lavt Tyverisikring er aktiv, kobling af robotplæneklipper og dockingstation samt nulstilling af maskinen til fabriksindstilling sker først efter indtastning af PIN-kode.
Mellem Som "Lavt", men med aktiv tidsspærre.
Højt Som "Mellem", og derudover kan indstillinger først ændres efter PIN-forespørgsel.STIHL anbefaler, at et af sikkerhedstrinnene "Lavt", "Mellem" eller "Højt" indstilles. På den måde sikrer man, at uvedkommende personer ikke kan tage robotplæneklipperen i brug med andre dockingstationer eller kan ændre indstillinger eller programmeringen.

iMOW® modellerne C er desuden udstyret med en GPS-modtager.

PIN-forespørgsel:

"Hovedmenu" > "Indstillinger" > "Sikkerhed" > "Ændr PIN-kode"


Menupunktet "Ændr PIN-kode" vises kun ved sikkerhedstrinnene "Lavt", "Mellem" eller "Højt".

Hvis du har glemt din PIN, bliver du efter fem forkerte PIN-indtastninger bedt om at indtaste den 4-cifrede "masterkode". Desuden deaktiveres automatikken.

Til oprettelse af masterkoden kan du kontakte din STIHL forhandler eller henvende dig direkte til iMOW® Support (support@imow.stihl.com).
Oplys det 9-cifrede serienummer og den 4-cifrede dato, som vises i iMOW® displayet.

 


GPS-beskytt.:

iMOW® modellerne C er udstyret med en GPS-modtager.

Når GPS-beskytt. er aktiveret, får ejeren af maskinen besked, hvis maskinen tages i drift uden for hjemmeområdet. Desuden viser displayet, at PIN-koden skal indtastes.

Anbefaling: Aktivér altid GPS-beskyttelsen på iMOW® via "Hovedmenu" > "Sikkerhed" > "GPS-beskytt".

Før aktiveringen af GPS-beskyttelsen kan du vælge at gemme dit mobilnummer i iMOW® appen og indstille sikkerhedstrinnet "Lavt", "Mellem" eller "Højt" på robotplæneklipperen.


Maskinspærre:

"Hovedmenu" > "Indstillinger" > "Sikkerhed" > "Aktivér/ophæv maskinspærre"


Robotplæneklipperen skal spærres før vedligeholdelses- og rengøringsarbejder, før transport og før kontrol. Når maskinspærren er aktiv, kan robotplæneklipperen ikke tages i brug.
 

Koblingsspærre:

PIN-kode-forespørgsel før kobling af robotplæneklipper og dockingstation.
 

Nulst.spærre:

PIN-kode-forespørgsel før nulstilling af maskinen til fabriksindstillinger.
 

Tidsspærre:

PIN-kode-forespørgsel til ændring af en indstilling, hvis PIN-koden ikke har været indtastet i over en måned.
 

Indst.beskyttelse:

PIN-kode-forespørgsel, når indstillingerne ændres.

Der vises f.eks. en PIN-kode-forespørgsel, når GPS-beskyttelsen udløses, eller når sikkerhedstrinnet er indstillet til "Højt".

GENERELLE OPLYSNINGER

HAR DU SPØRGSMÅL?