Kan jeg også slå græs på arbejdsområder "manuelt" med iMOW® robotplæneklipperen?

Ændret den:
08-11-2021

Du kan slå græs på arbejdsområder "manuelt" med RMI 632-modellerne. Med den udtagelige styrekonsol kan iMOW® robotplæneklipperen også styres nemt og bekvemt ved håndkraft.

Sørg for, at stødsensoren og kantbegrænsningen er deaktiveret under den manuelle græsslåning. Desuden er automatisk drift af robotplæneklipperen kun mulig, når styrekonsollen er ilagt.

Nedenfor finder du en trin-for-trin-vejledning til manuel græsslåning:

  • Oplad om nødvendigt batteriet
  • Tag styrekonsollen ud. Ved igangværende drift trykkes STOP-tasten, før styrekonsollen tages ud. Den bageste del af styrekonsollen (1) løftes med et let træk, og styrekonsollen tages ud af robotplæneklipperen. Den er fortsat tilsluttet maskinen via et spiralkabel.


  • Aktivér undermenuen "Manuel græsslåning" i menuen "Mere"
  • Styr og bevæg robotplæneklipperen ved hjælp af styrekrydset. Maskinen kan køre fremad med 2 forskellige hastigheder: langsom med et let tryk på tasten, hurtig med et fast tryk på tasten. Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand mellem klippeanordningen og dine hænder og fødder, inden kniven aktiveres - gå altid bag robotplæneklipperen.
  • Tryk vedvarende på OK-tasten med højre tommelfinger for at aktivere kniven, og tryk efterfølgende på klippetasten med venstre tommelfinger, og slip OK-tasten.
  • Så længe klippetasten trykkes ned, roterer kniven.
  • Ved manuel græsslåning trykkes vedvarende på klippetasten med venstre tommelfinger, mens styrekrydset betjenes med højre hånd.
  • Slip klippetasten for at stoppe kniven.
  • Ilæg styrekonsollen. Anbring spiralkablet (1) i kabinetrummet. Vip styrekonsollen let bagud, sæt låsetappene (2) ind i udsparingerne i kabinettet (3), og tryk efterfølgende styrekonsollens forreste del ned og lad den gå i indgreb.


  • Oplad batteriet efter den manuelle græsslåning.

GENERELLE OPLYSNINGER

HAR DU SPØRGSMÅL?