Må jeg slibe eller skærpe kniven?

Ændret den:
08-11-2021

Kniven må ikke slibes eller skærpes. Vi anbefaler, at sløve knive altid udskiftes med nye. Kun nye knive er afbalancerede med den nødvendige præcision, hvilket sikrer korrekt funktion af maskinen samt et lavt støjniveau.

Kniven er konstrueret til en levetid på maks. 200 timer. Regelmæssig vedligeholdelse og rengøring beskytter maskinen mod skader og forlænger levetiden.

Nedenfor finder du en vejledning til udskiftning af kniven.

Afmonter kniven:


  • Tryk de to lasker (1) på medbringerskiven ind med hånden, og hold dem inde. Drej fikseringsmøtrikken (2) løs med den anden hånd. Tag kniven af sammen med fikseringsmøtrikken.

Monter kniven:

Læs venligst følgende oplysninger, inden du monterer kniven:

  • Risiko for kvæstelser! Kontrollér kniven for beskadigelser inden monteringen. Kniven skal udskiftes, hvis der er hakker eller ridser, eller hvis den er slidt.
  • Medbringerskiven og fikseringsmøtrikken skal også udskiftes, hvis de er beskadiget (f.eks. knækket eller slidt). Det er vigtigt, at fikseringsmøtrikken går uhindret i indgreb i medbringerskiven.
  • Rengør kniven, medbringerskiven og fikseringsmøtrikken inden monteringen.


  • RMI 4/ RMI 5: Sæt kniven (1) og fikseringsmøtrikken (2) på medbringerskiven (3) som vist. Sørg for, at låsetappene (4) er korrekt placeret i kniven.
  • RMI 6: Sæt kniven (1) på medbringerskiven (2) som vist. Sørg for, at låsetappene (3) er korrekt placeret i kniven.

  • Skru fikseringsmøtrikken (1) helt på. Ved tilspænding høres flere kliklyde. Kontrollér, at kniven sidder korrekt, ved at ruske forsigtigt i den.
  • Efter montering af en ny kniv skal knivudskiftningen bekræftes i menuen "Service". Med OK bekræftes monteringen af en ny kniv. Tælleren nulstilles.

GENERELLE OPLYSNINGER

HAR DU SPØRGSMÅL?