Hvad er søgesløjfer til forskudt hjemkørsel?

Ændret den:
14-04-2021

Hvis du aktiverer funktionen Forskudt hjemkørsel og har installeret en ekstern dockingstation, passager eller smalle steder, skal der installeres søgesløjfer.
Søgesløjfer hjælper din iMOW® med at lokalisere passager, smalle steder eller indkørsler til den eksterne dockingstation.

Nedenfor finder du oplysninger om, hvordan forskudt hjemkørsel og søgesløjfer fungerer og installeres.

Sådan fungerer forskudt hjemkørsel (korridor):
Fra fabrikken sker robotplæneklipperens hjemkørsel til dockingstationen langs afgrænsningshegnet.
Når korridoren er aktiveret, kører din robotplæneklipper forskudt indad langs afgrænsningshegnet hjem til dockingstationen.

Der kan vælges mellem tre varianter:

  • Fra - standardindstilling
         Din robotplæneklipper kører langs afgrænsningshegnet.
  • Smal - 40 cm
         Din robotplæneklipper kører på skift langs afgrænsningshegnet eller forskudt med 40 cm.
  • Bred - 40 - 80 cm

          Afstanden til afgrænsningshegnet vælges tilfældigt inden for denne korridor ved hver hjemkørsel.

Sådan fungerer søgesløjfer:
Hvis iMOW® robotplæneklipperen følger afgrænsningshegnet forskudt indad, kører den over en af søgesløjferne i forbindelse med denne hjemkørsel. Den kører derefter til afgrænsningshegnet og videre til dockingstationen.

Søgesløjfer ved en ekstern dockingstation:Til venstre og højre for tilkørslen til den eksterne dockingstation skal der installeres to søgesløjfer (1) i en vinkel på 90° i forhold til afgrænsningshegnet.
Minimumsafstand til tilkørslen: 2 m

Søgesløjfer ved passager:Til venstre og højre for indkørslen til passagen skal der installeres to søgesløjfer i en vinkel på 90° i forhold til afgrænsningshegnet og altid i den del af arbejdsområdet, der kun kan nås via en passage.
Minimumsafstand til indkørslen til passagen: 2 m

Hvis der er installeret flere passager efter hinanden, skal der installeres søgesløjfer i hvert af de berørte arbejdsområder.

Installation af en søgesløjfe:Der må ikke installeres søgesløjfer i nærheden af hjørner.
Minimumsafstand til hjørner: 2 mAfgrænsningshegnet skal fastgøres i kanten med to fastgørelsessøm i jorden og må ikke krydses.
Minimumslængde: 100 cm

GENERELLE OPLYSNINGER

HAR DU SPØRGSMÅL?