Hvordan kan jeg tage iMOW® i brug igen?

Ændret den:
07-02-2022

Så snart det bliver varmere, og jordtemperaturen er omkring 10 °C, er det det rigtige tidspunkt at slå græsplænen mindst en gang om ugen. Normalt er den bedste periode for den første græsslåning fra midten af marts til midten af april.

Hvis græsset vokser tidligere på grund af en varm vinter, bør du også slå græsplænen tidligere. Hvis du har gødet din græsplæne efter vinteren, skal du vente mindst en til to uger efter gødningen, før du bruger iMOW® robotplæneklipperen.

I tilfælde af en længerevarende driftspause (f.eks. vinterpause) skal du tage nogle forholdsregler, før din iMOW® robotplæneklipper igen kan slå græsset på arbejdsområdet.
Nedenfor finder du en vejledning i, hvordan du bedst klargør arbejdsområdet og din iMOW® til at blive taget i brug igen.

 

1. Forberedelse af arbejdsområdet:

 • Fjern fremmedlegemer, og slå en meget høj græsplæne med en konventionel plæneklipper.2. Tilslut dockingstationen:

 • Lås dockingstationen op, og slut strømforsyningen til elnettet.
 • Kontrollér alle tilslutninger og kabler på dockingstationen. Kontroller om nødvendigt også søgekablet under dockingstationen.
3. Kontrollér installationen

 • Lad din iMOW® køre i plænekanten, og kontrollér, om der kan køres i passager og på smalle steder. Fjern eventuelle forhindringer og fremmedlegemer i plænekanten.
 • Robotplæneklipperen kan først tages i brug, når den modtager hegnsignalet fra dockingstationen korrekt. Hertil skal du om nødvendigt igen sammenkoble dockingstationen og iMOW® robotplæneklipperen i henhold til anvisningerne i betjeningsvejledningen. Denne proces kan gentages efter vinteropbevaring og efter ændringer i haven.

 

4. Aktivér iMOW®:

 • Oplad batteriet på iMOW® robotplæneklipperen  
  •  Bring iMOW® hen til arbejdsområdet, og sæt den i dockingstationen. Du kan aktivere robotplæneklipperen ved at trykke på knappen ""OK"". Opladningen starter automatisk. Teksten ""Batteriet oplades"" vises i statusvisningen under opladningen.
  • Hvis displayet på iMOW® robotplæneklipperen ikke kan tændes, eller hvis der ikke vises noget, skal du kontakte din STIHL forhandler.
  • Oplad kun iMOW® robotplæneklipperens batteri via dockingstationen. Fjern aldrig batteriet, og oplad det aldrig med eksterne ladeapparater. Anvendelse af et uegnet ladeapparat kan medføre risiko for strømstød, overophedning eller udsivende ætsende væske.

 

 • Aktivér automatikken
  • Automatikken kan aktiveres via ""Hovedmenu"" > ""Kommandoer"" > ""Aktivér automatikken"" eller på nyere modeller via ""Hovedmenu"" > ""Græsslå.plan"" > ""Automatik til"".
  • Når automatikken er slået til, forlader iMOW® robotplæneklipperen selvstændigt dockingstationen og slår græsset inden for de aktive tider.
  • Hvis iMOW® skal betjenes manuelt, skal du alligevel tænde automatikken én gang og derefter slukke igen.  

 

 • Kontrollér græsslåningsplanen, og foretag om nødvendigt ændringer i den  
  • Den gemte græsslåningsplan hentes via ""Hovedmenu"" > ""Aktive tider"" > ""Græsslå.plan"" eller på nyere modeller via ""Hovedmenu"" > ""Græsslå.plan"" > ""Aktive tider"". De firkantede områder under de enkelte dage repræsenterer de gemte aktive tider. På aktive tider markeret med sort kan der slås græs, mens grå arealer betyder aktive tider uden græsslåninger, f.eks. ved en deaktiveret aktiv tid.
  • Når automatikken er slået fra, er hele græsslåningsplanen inaktiv, og alle aktive tider vises med grå.

 

 • Korriger dato og klokkeslæt  
  • Efter længere tids driftspause skal dato og klokkeslæt muligvis korrigeres. De pågældende dialogbokse vises ved ibrugtagningen. Hvis valgvinduerne ikke vises automatisk, kan du indstille eller korrigere dato og klokkeslæt i menuen under ""Hovedmenu"" > ""Indstillinger"" > ""Tid/Dato"" eller for nyere modeller under ""Hovedmenu"" > ""Information"" > ""Status iMOW"" > ""Dato og klokkeslæt"".

 

 • Aktivér om nødvendigt Energimodus Standard (GPRS), og aktivér GPS-beskyttelse  
  • Denne funktion er kun tilgængelig for iMOW® C-modeller.
  • I Energimodus Standard er robotplæneklipperen sluttet til internettet og kan hentes via iMOW® App.
  • I Energimodus ECO deaktiveres radiotrafikken for at reducere energiforbruget under pauser, robotplæneklipperen kan så ikke hentes via iMOW® App. I appen vises de senest tilgængelige data.

Hvis der på trods af disse forholdsregler skulle opstå problemer i forbindelse med at tage plæneklipperen i brug igen, skal du kontakte din STIHL forhandler.

GENERELLE OPLYSNINGER

HAR DU SPØRGSMÅL?