iMOW® rengøring og vedligeholdelse

Ændret den:
07-04-2021

Din iMOW® plejer din græsplæne fuldautomatisk, når den slår plænen dagligt og sørger for et perfekt klipperesultat. Men med jævne mellemrum har også robotplæneklipperen brug for lidt opmærksomhed og skal rengøres.

I sæsonen og før længere driftspauser er det særlig vigtigt at rengøre robotplæneklipperen og fjerne planterester og plantesaft. Derved sørger du ikke kun for et perfekt klipperesultat, men sikrer også, at din robotplæneklipper holder længe.

Vi viser dig, hvordan du kan rengøre din robotplæneklipper på få minutter:

Trin 1: Lad robotplæneklipperen køle af, og spær den

Før du starter på rengøringen, skal du lade robotplæneklipperen køle af i ca. 5 minutter. For at maskinen ikke starter af sig selv under rengøringen, skal du spærre den ved at holde STOP-tasten trykket ned i 5 sekunder og vælge maskinspærren i menupunktet Kommandoer eller Sikkerhed.Trin 2: Rengør kabinettet på din robotplæneklipper

Til rengøring af oversiden af maskinen skal du stille iMOW® på et fast, jævnt underlag. Snavs fjernes bedst fra kabinettet med en fugtig klud eller en børste med bløde hår, så du undgår ridser på hjelmen.

Undlad af bruge aggressive rengøringsmidler, der kan være skadelige for metallet og plastoverdelen. Rengør ikke robotplæneklipperen under rindende vand, med en højtryksrenser eller en haveslange.


Trin 3: Rengør klippeanordningen

Vip robotplæneklipperen om på siden, og stil den op ad en væg. Det giver nem adgang til maskinens undersiden, som bekvemt kan rengøres. Afmonter først knivene. Tryk hertil laskerne på medbringerskiven ind med den ene hånd, og løsn fastgørelsesmøtrikken med den anden hånd. Afmonter derefter medbringerskiven, og rengør maskinen derunder grundigt med en børste. Det er især vigtigt i vådt vejr, da der kan sætte sig snavs fast mellem skiven og klippeanordningens kabinet, hvilket fører til et øget energiforbrug og et højere støjniveau.

Rengør derefter også selve medbringerskiven og knivene på din robotplæneklipper. Vær meget forsigtig under rengøring af kniven, så du ikke kommer til skade. Fastsiddende græsrester kan nemt løsnes med en træpind.

Professionelt tip fra STIHL: En husholdningsspatel af silikone eller træ er også meget velegnet til rengøring af robotplæneklipperen. Den er tilstrækkelig stabil til også at kunne fjerne hårdnakket snavs, samtidigt med, at den bløde overflade ikke giver ridser i plæneklipperens kabinet. Desuden er den elastisk, så det er nemt at komme ind i hjørner og rundinger ved rengøringen.Trin 4: Kontrollér slidgrænser og kniv

Kontrollér under rengøringen af robotplæneklipperen, om kniven er slidt. Vi anbefaler, at kniven på iMOW® udskiftes senest efter 200 driftstimer. Din iMOW® viser dig en påmindelse, når de 200 driftstimer er gået.

Professionelt tip fra STIHL: Hvis kniven er blevet sløv og ikke længere klipper optimalt, er det på tide at udskifte den. Kniven må aldrig efterslibes, men skal udskiftes med en ny. Dette er nødvendigt for at robotplæneklipperen kan udføre arbejdet korrekt og støjsvagt.Trin 5: Saml maskinen

Saml nu igen alle komponenter. Skub hertil medbringerskiven op på knivakslen. Sæt derefter kniven og fastgørelsesmøtrikken på medbringerskiven. Kontrollér, at holdetappene i kniven sidder korrekt, og skru fastgørelsesmøtrikken på, indtil der høres et klik. Kontrollér, at kniven sidder korrekt, ved at ruske forsigtigt i den.  

Stil derefter igen maskinen op på hjulene, og skub den ind i dockingstationen. Tryk på de viste symboler i displayet for at tage din iMOW® i brug igen.


Trin 6: Rengør dockingstationen

Træk netstikket på dockingstationen ud, inden rengøringen påbegyndes. Tør ladeområdet på din robotplæneklipper af med en fugtig klud. Kontakterne, der forbinder maskinen med ladestationen, skal også rengøres ved behov. En mikrofiberklud eller en børste med bløde hår er meget velegnet til rengøringen.Sammenfatning:

Følg nedenstående punkter for at rengøre din iMOW® robotplæneklipper korrekt:

      ● Aktivér maskinspærren inden alle rengørings- eller vedligeholdelsesarbejder.

      ● Kontrollér inden rengøring, at drejeknappen til klippehøjdeindstilling på maskinens overside er monteret korrekt, da der ellers kan trænge vand ind i maskinen.

      ● Til rengøring af maskinens overside (hjelm, fjernstyring) skal maskinen stilles på et jævnt, fast og vandret underlag.

      ● Til rengøring af maskinens underside (kniv, klippeanordning) skal robotplæneklipperen vippes om på venstre side og stilles op mod en væg.

      ● Fjern snavs med en børste eller med en klud. Brug ikke vandsprøjt. Rengør især dockingstationen.

      ● Løsn først eventuelle græsrester i kabinettet og klippeanordningen med en træpind.

      ● Sørg især for at rengøre kniven. Rengøringsarbejde på kniven må kun udføres med tykke handsker og med stor forsigtighed.

      ● Anvend om nødvendigt et specialrensemiddel (f.eks. STIHL-specialrensemiddel).

      ● Afmonter regelmæssigt medbringerskiven, og fjern græsrester. I vådt vejr skal medbringerskiven rengøres hyppigere. Fastsiddende snavs mellem medbringerskiven og klippeanordningens kabinet forårsager friktion og medfører således et øget energiforbrug.

      ● Alle skruer skal være fastspændte. Udskift ulæselige fare- og advarselshenvisninger på maskinen, og kontrollér hele maskinen for beskadigelser. Udskift slidte eller beskadigede dele.

 

GENERELLE OPLYSNINGER

HAR DU SPØRGSMÅL?